மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

11/14/2015

காற்றுக்கு பெயர்கள் !!!

 தெற்கிலிருந்து வீசினால் --தென்றல்!


வடக்கிலிருந்து வீசினால் --வாடை !


கிழக்கிலிருந்துவீசினால் ---கொண்டல் !


மேற்கிலிருந்து வந்தால் ---மேலை!


திசை பொருத்து காற்றின் பெயர்கள்:


(1) தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல்காற்று!


(2) வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடைக் காற்று !


(3) கிழக்கிலிருந்துவீசுவது கொண்டல்க் காற்று !


(4) மேற்கிலிருந்து வீசுவது மேலைக் காற்று !


காற்று வீசும் வேகம் பொருத்து 

பெயர்கள்:


(1) 6 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "மென்காற்று"


(2) 6-11 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "இளந்தென்றல்"


(3) 12-19 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "தென்றல்"


(4) 20-29 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "புழுதிக்காற்று"


(5) 30-39 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "ஆடிக்காற்று"


(6) 100கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "கடுங்காற்று"


(7) 101 -120 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "புயற்காற்று"


(8) 120 கி.மீ மேல் வேகமாக வீசும் காற்று "சூறாவளிக் காற்று"

1 கருத்து:

  1. வீசினால் தெரியும் காற்றின் வேகம்
    வீசும் காற்றின் பெயர்கள் அறிய
    தங்கள் பதிவுத் தகவல் போதுமே!

    பதிலளிநீக்கு