மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

11/11/2011

துன்பங்களுக்கு காரணம் நல்லவர்கள்தான்

இன்று,இந்த சமுதாயம்


அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கும்


பல துன்பங்களுக்கும்,அநியாயங்களுக்கும்


காரணம்,


கெட்டவர்கள் அல்ல.


அமைதியாக கண்ணை மூடிக்கொண்டிருக்கும்


நல்லவர்கள்தான்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக