மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

11/08/2011

நம்ப முடியவில்லையே?


குரங்கிலிருந்து
மனிதன் வந்தனா..?
நம்ப முடியவில்லையே...?

னக்கு கிடைத்ததை
பிறர்க்கும்
கொடுக்க
நினைக்கும்
குரங்கினம் எங்கே?

பிறருக்கு
கொடுத்ததையும்
பிடுங்க
நினைக்கும்
மனித இனம் எங்கே?

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக