மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

11/11/2011


மரியாதையை

பல நேரங்களில், மரியாதை என்பது

உங்கள் பதவிக்காகவும்,

பணத்திற்காகவும் கொடுக்கப்படுகிறது

அதை உங்களுக்காக தரப்பட்டதாக நினைத்தால்,

அது முட்டாள்தனம்.


எப்போது மதிப்பு உயரும்?

ஒருவன் ஒரு விஷயத்தை

தெரிந்து வைத்திருப்பது என்பது வேறு

தெரிந்து வைத்திருப்பதைச்

செயல் படுத்துவது என்பது வேறு

... எவ்வளவு தெரிந்து வைத்திருக்கிறான்

என்பதில் ஒருவன் மதிக்கப்படுவதில்லை

தெரிந்து வைத்திருப்பதை

எப்படிச் செயல் படுத்துகிறான் என்பதை பொறுத்தே

அவன் மதிப்பு உயரும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக