மனிதன் வேலை செய்யும் போது உடலில் இருக்கம் சக்தி வெளியேறுகிறது.
எந்தெந்த வேலை செய்ய எத்தனைக் கலோரி செலவாகும்? உங்களுக்கான பட்டியல் இதோ….
ஓய்வில் இருக்கும் போது – 30 கலோரி
குளிக்கும் போதும், துவைக்கும் போதும் – 100 கலோரி
உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் உரிக்கும் போது – 40 கலோரி
வீட்டைச் சுத்தம் செய்யும் போது – 100 கலோரிபடிக்கும் போதும், எழுதும் போதும் – 100 கலோரி
கடினமான வீட்டு வேலைகள் செய்யும் போது – 150 கலோரி
வேகமாக நடக்கும் போது – 255 கலோரி
வழக்கமான அலுவலக வேலையின் போது – 95 கலோரி
ஆனால் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்கிறீர்கள், எவ்வளவு வேகமாகச் செய்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து இந்த பட்டியல் மாறுபடும்.