மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

11/28/2011

சினத்தின் பிடியிலிருந்து மீள விரும்புவோர்


சினத்தின் பிடியிலிருந்து  மீள விரும்புவோர் கீழ்க்காணும் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
 1) ஆய்வும் நுண்ணறியும்

2) உறுதி கொள்ளுதல்
3)மன்னிப்புக் கோருதல்
4)பிறர் பிழை பொருத்தல்
5)விழிப்புணர்வும் நிதானமும்
6)பக்தியும் தர்ம உபதேசங்களும் மிகவும் உதவும
7) இடைவிடாத முயற்சி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக