மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

11/19/2011

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பாசாதிகள் இல்லையடி பாப்பா "
சொன்னவர் 
மறைந்தார் அன்றே ....!
சாதி வெறியை 
தூண்டியே வாழ்கிறார் 
சிலர் இன்றே ....!

சாதி சாதி என்று 
சாகும் மனிதா....
சாதியில் பிரிவு 
எப்படி பிரித்தாய் ..?

நீயும் நானும் 
வேறு சாதி என்றால் 
நம்மை படைத்த 
இறைவன் எந்த சாதி ....?இறைவனுக்கு சாதி
இல்லையெனில் ...
எங்கிருந்து வந்தது 
இந்த வியாதி ....?

சாதி தருமா உயர்வு  ....?
சாதி தருமா வாழ்வு ....?
பின்
சாதியில் என்ன தாழ்வு ...?

ஆறடி குழிக்குள் அடங்கும்
ஆறறிவு மானுடா...
சாதி என்பதோர் வியாதி ...
சில மூர்க்கர்கள் செய்த சதி ....

சாதிகள் இல்லையென்று
சப்தமாய் கூறு........
முழங்கட்டும்  சமூகம்..
மனிதம் வாழ்கவென்று ....!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக