மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

6/18/2012

தந்தையர் தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகின்றது.



ஆண்டு தோறும் ஜீன் மாதம் 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமை 52 நாடுகளில் தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. வேறு நாடுகளில் வேறு தினங்களில் இந்த தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது.
 
தந்தையரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாகவும் நன்றி கூறும் விதமாகவும் 1910ம் ஆண்டு முதல் தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது.
 
பாசத்துக்கு எப்போதும் தாய் தான் உதாரணம் ஆனால் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தில் தந்தையின் பங்கு முக்கியமானது.
 
தந்தைதான் ஒரு குழந்தைக்கு வழகாட்டியாக இருக்கின்றார்.
 
பத்து மாதம் சுமக்க முடியவில்லையாயினும் அவை அனைத்தையும் சேர்த்து வைத்து இயலும் வரை தோளிலும் முதுகிலும் சுமப்பவர்கள் தந்தையர்கள்.
 
அனைத்து தந்தையர்களுக்கும் தந்தையர் தின  வாழ்த்துக்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக