மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

1/23/2012

இந்தியன்

“கடவுள் என்னும் ரொட்டிக் கடைக்காரன், மனிதனைப் படைத்தான்.

சரியாக வறுபடுமுன் பிறந்தவன் வெள்ளையாகப் பிறந்தவன். அவன்தான் வெள்ளைக்காரன்.

அதிகமாக வறுபட்ட பின் பிறந்தவன் கறுப்பாகப் பிறந்தான். அவன்தான் நீக்ரோவானான்!

பக்குவமாக வறுக்கப்பட்டு பிறந்தவன்தான் இந்தியன்”
 
(டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னது)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக