மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

10/17/2013

புகைப்பழக்கத்தை விட வேண்டுமா..?!

தினமும் ஒரு பாக்கெட் சிகரட்
வாங்கு வதற்கு பதில் உலர்
திராட்சை பாக்கெட் அல்லது 100
கிராம்
வாங்கி வைத்து கொள்ளுங்கள் .
சிகரட் ஞாபகம் வரும் போது 2 உலர்
திராட்சை வாயில் போட்டுச்
சுவையுங்கள் .
மிகவும் அதிமிக முக்கியமான
மருத்துவக் குணம் கொண்ட உலர்
திராட்சை (கிஸ் மிஸ்) அது. புகைப்
பிடிப்பவர்களைத் தடுக்கும்
அறுமருந்து ஆம் புகைபிடிப்பதால்
ஏற்படும்
நிகோடினை உலர்திராட்சைக்
கரைத்து விடுகிறது, மேலும்
புகைபிடிக்க மனதுக்கு தோன்றும்
முன்பு சில உலர்திராட்சைகளை
சாப்பிடும் பொழுது அதன்
இனிப்பு கரைசல் புகைப்பிடிக்க
தூண்டும் உணரவைக்
கட்டுப்படுத்துகிறது,
இது சைனாவில் பிரபலம்
நமக்கு காசு கொடுத்தால்
மட்டுமே நல்ல
மருத்துவத்தை சொல்லும் சில
சிறந்தநாட்டு மருத்துவர்கள் கூட
இந்த உண்மையை சொல்வதில்லை,
இதை நீங்களும், உங்கள் உயிரான
உறவுகளிடம் சொல்லிப்
புகைப்பழக்கத்தை ஒழிக்கச் சிறந்த
வழி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக