மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Digital Clock + Date

12/26/2011

பணம்

இருந்தால் தூக்கமில்லை

இல்லாவிட்டால் சொந்தமில்லை

இரண்டும் இல்லாமல்

இளமையை தொலைத்து

சேர்த்து அனுப்பியும்

தேவையில் பூர்த்தியில்லை...
தேவைகள் துரத்த

தேடல்கள் தொடர

காலம் நொடிகளை

கழித்துவிட்டு

நரைகளை பதிலளிக்க

சாய்வு நாற்காலியில்

சாய்ந்தும்

மகன் இன்று அனுப்பியிருப்பானா?

நினைவுகள் துரத்துகிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக